ხანძრის დაზღვევა წელიწადში 50 ლარად

დააზღვიე შენი ბინა ონლაინ და სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მიიღე ანაზღაურება წლიური ლიმიტით 50 000 ₾

ყიდვა
img

რა იქნება დაზღვეული?

შიდა
მოპირკეთება

სარემონტო სამუშაოები

საყოფაცხოვრებო მოწყობილობები

გათბობის სისტემა და სხვა

ბინის
შიგთავსი

ავეჯი და ტექნიკა

შენი სიმშვიდე შენს ხელშია

დააზღვიე შენი ბინა ხანძართან დაკავშირებული 4 ძირითადი რისკისგან წელიწადში 50 ლარად. დაზღვევის შესაძენად სულ რაღაც 2 წუთი დაგჭირდება.

ყიდვა

რომელ რისკებს მოიცავს ხანძრის დაზღვევა?

ხანძრის დაზღვევა მარტივი სადაზღვევო პროდუქტია, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ 4 რისკს მოიცავს.

-ხანძარი

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა სახლში გაჩენილი ღია ცეცხლით, ანაზღაურდება ხანძრის შედეგად გამოწვეული ხარჯები

-აფეთქება

თუ დაზღვეული ქონება გაზქურის ან საშინაო მიზნებისათვის გამოყენებადი გამათბობლის აფეთქების შედეგად დაზიანდა, გამოწვეული ხარჯები დაზღვევით დაიფარება

-მეხის დაცემა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა ატმოსფეროში ბუნებრივი გიგანტური ელექტრონული განმუხტვის შედეგად, გამოწვეული ხარჯები დაზღვევით დაიფარება

-თვითმფრინავის ჩამოვარდნა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა თვითმფრინავის ან მისი ნაწილების ჩამოვარდნის შედეგად, გამოწვეული ხარჯები დაზღვევით დაიფარება

img

შენი სიმშვიდე შენს ხელშია

დააზღვიე შენი ბინა ხანძართან დაკავშირებული 4 ძირითადი რისკისგან წელიწადში 50 ლარად. დაზღვევის შესაძენად სულ რაღაც 2 წუთი დაგჭირდება.

ყიდვა
img
ანაზღაურება

როგორ ამინაზღაურდება?

ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა დამოკიდებულია ზარალის მასშტაბზე და მისი ლიმიტია 50 000 ლარი

01. ბინის მთლიანად დაზიანება

სახლის მთლიანად დაზიანების შემთხვევაში აგინაზღაურდება 50 000 ლარი

02. ბინის ნაწილობრივი დაზიანება

სახლის ნაწილობრივი დაზიანებისას, ექსპერტი შეაფასებს დაზიანებული ქონების ღირებულებას, რის საფუძველზეც ჩაირიცხება სადაზღვევო თანხა, 50 000 ლარის ფარგლებში

03. ერთზე მეტი სადაზღვევო შემთხვევა

წლის განმავლობაში ერთზე მეტი სადაზღვევო შემთხვევის დაფიქსირებისას, ანაზღაურების თანხა სადაზღვევო შემთხვევებზე 50 000 ლარის ფარგლებში გადანაწილდება

img
დოკუმენტაცია

რომელი დოკუმენტები უნდა წარვადგინო?

ცნობა პოლიციიდან მომხდართან დაკავშირებით

ცნობა სახანძროდან და სახანძროს მიერ შემთხვევის ადგილას შედგენილი აქტი

სახანძრო-ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა

დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 დღეში ჩაირიცხება სადაზღვევო თანხა

როგორ უნდა მოვიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას?

01

შეინარჩუნე სიმშვიდე!

02

შეატყობინე შემთხვევის შესახებ 112-ს

03

შეგვატყობინე შემთხვევის შესახებ 2 444 999

შენი სიმშვიდე შენს ხელშია

დააზღვიე შენი ბინა ხანძართან დაკავშირებული 4 ძირითადი რისკისგან წელიწადში 50 ლარად. დაზღვევის შესაძენად სულ რაღაც 2 წუთი დაგჭირდება.

ყიდვა
© ალდაგი 2019